Промоции


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За допълнителна информация относно актуалните промоции през месец Октомври 2020 г., моля

обърнете се към търговските ни асистенти на тел.: 073 888 761, моб.: 0888 004 404.

   

Имате възможност да изтеглите нашият актуален каталог за месец 10.2020, оттук във формат .pdf  и/или да се обърнете към Търговски отдел на КФМ !