Новини

Партньор на спортна лятна Олимпиада 2014

02.07.2014
"КФМ" ООД осигури за лятната олимпиада вкусни мезета и скара!

Участие в спортна Олимпиада 2014, гр. София

02.07.2014
Представители на "КФМ" взеха участие в традиционната лятна спортна Олимпиада, организирана от Български Форум на Бизнес Лидерите.

Изпълнение на проект „Подобряване на условията на труд в „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД“ по схема BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”

19.06.2014

На 19.06.2014г. „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД завърши изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г., договор за безвъзмездна помощ ESF-2303-08-01009 с Агенцията по заетостта за изпълнение на проект „Подобряване на условията на труд в „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД“ по схема BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”. 

Проектът целеше подобряване условията на труд в  КФМ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Това беше постигнато посредством:

- усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието;
- закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
- Закупуване на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд. 

Основните дейности, които се изпълниха в рамките на проекта, бяха:

  1. Организация и управление на проекта
  2. Информиране и публичност, включително подготвителен етап
  3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  4. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  5. Закупуване на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд. 

Проектът се изпълни със 100% безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. Продължителността на проекта бе 12 месеца. 

Нови дивечови продукти под марка "Молерите"

15.05.2014

Продуктите от дивечово месо „Молерите” са 100 % натурални месни деликатеси, за приготвянето на които се използва месо от дивеч с гарантиран произход и сертификати за качество. Новите продукти Дивечова луканка, Дивечов суджук, Дивечов сух салам и Петрохан „Молерите” се приготвят от смес от еленско месо и месо от глиган, натурални подправки, билки и захари. Дивечовото месо е много ценна храна. То е изключително богато на белтъчини и бедно на мазнини, съдържа множество минерални вещества (калий, фосфор, натрий, калций, магнезий), както и микроелементи като желязо и цинк. Това обуславя високата му хранителна стойност. 

Участие в Mеждународно изложение PROD EXPO 2014, гр. Москва

17.02.2014

В периода 10-14 Февруари 2014 г. "Карол Фернандес Миит" ООД взе участие в Търговска мисия организирана от И А Н М С П. Бяха проведени двустранни срещи, както и дегустация на наши продукти в рамките на Mеждународно изложение PROD EXPO 2014, гр. Москва.

Обяви за тръжни процедури

14.01.2014

Публична покана на „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло и ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд“ във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-08-01009.

Публична покана и документацията за провежданата процедура. Срок за подаване на офертите: До дата: 22.01.2014г. Час: 16:00