Новини

Във Фабриката беше получено трогателно Благодарствено писмо от наш клиент на 82 г.!

27.11.2014
Благодарствено писмо от г-жа Мала Василева, гр. Бургас:

Като български производител на традиционни сурово-сушени деликатеси, през всички тези години сме се стремили да произвеждаме не просто хубава храна, а такава, която да носи на клиентите ни емоции, спомени, щастие . . .

"КФМ" взе участие в специализираното изложение "Месомания 2014"

10.11.2014
Компанията беше част от щанда на "Сдружение - Традиционни Месни Продукти"

Участие в Международно специализирано изложение SIAL 2014, Париж

03.11.2014
Участие в юбилейното 50-то международно изложение SIAL

Партньор на спортна лятна Олимпиада 2014

02.07.2014
"КФМ" ООД осигури за лятната олимпиада вкусни мезета и скара!

Участие в спортна Олимпиада 2014, гр. София

02.07.2014
Представители на "КФМ" взеха участие в традиционната лятна спортна Олимпиада, организирана от Български Форум на Бизнес Лидерите.

Изпълнение на проект „Подобряване на условията на труд в „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД“ по схема BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”

19.06.2014

На 19.06.2014г. „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД завърши изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г., договор за безвъзмездна помощ ESF-2303-08-01009 с Агенцията по заетостта за изпълнение на проект „Подобряване на условията на труд в „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ” ООД“ по схема BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”. 

Проектът целеше подобряване условията на труд в  КФМ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Това беше постигнато посредством:

- усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието;
- закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
- Закупуване на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд. 

Основните дейности, които се изпълниха в рамките на проекта, бяха:

  1. Организация и управление на проекта
  2. Информиране и публичност, включително подготвителен етап
  3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  4. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  5. Закупуване на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд. 

Проектът се изпълни със 100% безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. Продължителността на проекта бе 12 месеца.