Сертификати

Придобити сертификати от "КФМ" : 

      
                                            

IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)  - МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ХРАНИТЕ.

Предназначен  за оценяване на системите на доставчиците на търговските вериги, които произвеждат под т. нар. „частни” търговски марки (рrivate labels) или марки на търговски вериги.  IFS стандартите са тези широко разпространени международно признати стандарти за одитиране, чрез които се гарантира, че IFS-сертифицираните компании могат да доставят продукти или услуги, които спазват линията на установените спецификации на техните клиенти, с цел непрекъсната безопасност на храните и качество за консуматорите.

     

 

Европейски Сертификат за съответствие на продукт "Филе Елена" ХТСХ

Сертификатът гарантира спазването на спецификата за производство на този традиционен сушен Български деликатес, признат в Европейската общност за храна със специфично традиционен характер.

BIO CERTIFICATION

  

                               

 

Европейски Сертификат за съответствие на продукт "Луканка Панагюрска" ХТСХ

Сертификатът гарантира спазването на спецификата за производство на този традиционен сушен Български деликатес, признат в Европейската общност за храна със специфично традиционен характер. 

BIO CERTIFICATION

  

 

  

Европейски Сертификат за съответствие на продукт "Пастърма Говежда" ХТСХ

Сертификатът гарантира спазването на спецификата за производство на този традиционен сушен Български деликатес, признат в Европейската общност за храна със специфично традиционен характер.                                                                                                                         

BIO CERTIFICATION

 

 

     Европейски Сертификат за съответствие на продукт "Роле Трапезица" ХТСХ

Сертификатът гарантира спазването на спецификата за производство на този традиционен сушен Български деликатес, признат в Европейската общност за храна със специфично традиционен характер.  

                                                                                                                                                         


BIO
CERTIFICATION