Технолог производство

"Карол-Фернандес мийт" ООД – водещ производител в месната индустрия в България, търси да назначи в производственото си предприятие в Благоевград подходящи професионалисти на позиция:

ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВО /Старши и младши технолог/


Основни отговорности

1. Планира, ръководи и контролира производствените и технологични процеси в поверения му сектор с цел постигане на планираните количества стоки при зададените стандарти за качество;
2. Планира производството и необходимите за изпълнението на програмата суровини, материали, човешки ресурс и оборудване;
3. Осигурява взаимодействието между отделните производствени единици и (или) персонал;
4. Съблюдава за спазване на всички стандарти, процедури и правила за работа;
5. Контролира изправността и техническата поддръжка на машините и съоръженията;
6. Контролира заетостта на работници и оборудване, създава трудови норми и контролира изпълнението им;
7. Работи за повишаване на ефективността на производството, оптимизация на производствените процеси, трудовите дейности и разходите;
8. Системно работи по подобряване на продуктовите рецепти и технологии, следи за новости и ги прилага с цел постигане на по-високо качество и ефективност.

Изискван опит:

· Предишен опит на същата или подобна позиция в предприятие от хранителната индустрия, като опит в месопреработката или млекопреработката се счита за предимство;
· Друг организационен опит;
· Висше или средно професионално образование, като предимство имат кандидатите с диплома от УХТ- Пловдив;
· Владеене на английски език е предимство;
· Добра компютърна грамотност, най-вече работа с EXCEL;
· Работоспособност, енергичност, отганизираност, позитивизъм;
· Иновативност и желание за самоусъвършенстване и кариерно развитие;

Компанията предлага:
• Работа в компания с 30 годишна история и доказани позиции, технологично напреднала и динамично развиваща се;
• Възможност за добра кариера, квалификация, свобода да се предлагат и реализират нови идеи и проекти, продукти и продуктови линии;
• Добри условия на труд и мотивиращо възнаграждение.
• Ако сте мотивиран и отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме Вашето CV, снимка и мотивационно писмо в срок до 30.04.2021 г.
„КФМ” ООД се задължава да използва предоставените от Вас лични данни единствено за целите на този конкурс и се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под никаква форма.

Форма за кандидатстване