Технолог производство

"КФМ" ООД, лидер в производството и продажбата на месни продукти, обявява свободна позиция за Технолог производство  в Благоевград. 

Отговорности:

 1. Цялостна организация и контрол на производствения  и технологичен  процес  в повереното му звено при стриктно спазване на фирмените стандарти и изисквания за качество и безопасност на храните;
 2. Цялостна организация и контрол на  хигиената на производството и персонала;
 3. Познаване на Системата за управление на качеството и безопасността на храните (НАССР) и добрите производствени практики /ДПП/.

Изисквания:

 • Висше образование, свързано с Технология на храните (предимство са познания конкретно по технология на месните продукти)
 • Отлични теоретични познания по специалността;
 • Практически опит в реално производство е предимство;
 • Отлично познаване на HACCP и ДПП (предимство са завършени курсове, семинари, специализации и практически опит);
 • Умения за работа в екип и в управление на персонал;
 • Логическо мислене и аналитични умения,компютърна грамотност.

Фирмата предлага:

 • Високо възнаграждение
 • Работа в сплотен екип от професионалисти;
 • Професионална квалификация- курсове, семинари, обучения.

Ако отговаряте на обявените изисквания и имате мотивация за това, ще очакваме Вашата автобиография, снимка и мотивационно писмо, в срок до 30.10.2020 година.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „КФМ” ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Форма за кандидатстване