Техник в екип техническа поддръжка, специалност електротехника/електроника

"КФМ ООД - лидер в производството и продажбата на месни продукти, търси да назначи във фабриката си в гр. Благоевград:

Техник  в екип техническа поддръжка, специалност електротехника/електроника

Отговорности:

 • Диагностика и ремонт на машини, уреди и съоръжения и елементи от тях;
 • Системен мониторинг и профилактика на инсталираното оборудване с цел предотвратяване на аварии и престои;
 • Участие в приемането и изпитанието на ел. съоръжения и оборудване;
 • Подпомагане на работниците и операторите при работата им с оборудването;
 • Подпомагане на техническия екип във всичките му дейности, свързани с техническата поддръжка на производството;

Изисквания:

 • Висше или средно образование, специалност Електротехника (Електроника, или КИПиА е предимство);
 • Хардуерни познания – индустриални контролери, цифрова и аналогова техникa /предимство/;
 • Компютърни умения- познания за работа с MS Office, Excel /предимство/;
 • Ползване на английски или немски език (ниво техническа документация) е предимство;
 • Високо нива на самостоятелност, отговорност и инициативност;
 • Способност за работа в екип и планиране на дейностите;
 • Умения за  работа под напрежение и справяне в аварийни ситуации;
 • Динамична и комуникативна личност с желание за професионално развитие.

Ние предлагаме:

 • Mотивиращо възнаграждение и коректни трудови взаимоотношения;
 • Възможности за повишаване на квалификацията.

Моля кандидатите да изпратят  CV  и актуална снимка. На интервю ще бъдат поканени  само кандидатите, отговарящи на посочените в обявата критерии.
Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Същите ще се използват от нас единствено  за целите на настоящия подбор.

Форма за кандидатстване