Технически сътрудник /асистент/ търговска администрация

„КФМ” ООД  обявява  свободна позиция  за: 
Технически сътрудник търговска администрация

Месторабота  – гр. Благоевград (централата на фирмата)   

Отговорности: 

 • Обработка и класифициране на оперативна търговска информация;
 • Изготвяне на справки и анализи, свързани с продажбите;
 • Изготвяне на асортиментни и ценови листи и информационни материали;
 • Ежедневна комуникация с клиенти и търговски представители и решаване на оператовни задачи;
 • Поддържане на архив с търговски документи (договори, споразумения).

Изисквания:

 • Висше образование (за предпочитане икономическо или техническо).
 • Аналитични способности и умение за обработка на данни;
 • Комуникационни качества, дипломатичност, позитивност;
 • Отлична компютърна грамотност (EXCEL на високо ниво );
 • Владеене на английски език  е предимство;
 • Проактивен подход и стремеж за развитие и усъвършенстване, умение за работа в екип;

Ние предлагаме:

 • мотивиращо възнаграждение и коректни трудови взаимоотношения;
 • Възможности за повишаване на квалификацията и кариерно развитие в компания с 30 годишна история, силна вътрешнопазарна и експортна дейност и млад екип от търговци.

Моля кандидатите да изпратят  CV  и актуална снимка. На интервю ще бъдат поканени  само кандидатите, отговарящи на посочените в обявата критерии.
Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Същите ще се използват от нас единствено  за целите на настоящия подбор. 

Форма за кандидатстване