Старши технолог производство

„Карол-Фернандес мийт" ООД - лидер в пазара на месни продукти, търси да назначи:

СТАРШИ ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВО  С РАНГ НА ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖЪР

Основни отговорности:

 1. Планира, ръководи  и контролира производствените и технологични процеси в поверения му сектор;
 2. Осигурява необходимите условия за правилно протичане на производствените и технологични процеси, като планира и необходимите за изпълнението на производствената програма суровини, материали и човешки ресурс;
 3. Осигурява и контролира взаимодействията между отделните производствени звена и (или) персонал;
 4. Перфектно познаване на Системата за управление на качеството и безопасността на храните (НАССР) и добрите производствени практики /ДПП/;
 5. Съблюдава за спазване на всички стандарти, процедури и правила за работа с цел осигуряване на постоянно качество на произведената продукция;
 6. Контролира техническата поддръжка на машините и съоръженията;
 7. Контролира ежедневната заетост на машините и работниците, създава трудови норми и контролира изпълнението и отчитането им;
 8. Работи за повишаване на ефективността на производството - усъвършенстване и оптимизация на производствените  процеси, трудови дейности и разход на ресурси.

Изискван опит:

 • Предишен подобен опит в предприятие за месопреработка или друго хранително производствено – минимум 3 години;
 • Опит в управление на хора;
 • Висше образование, за предпочитане Университет по хранителни технологии - Пловдив;
 • Владеене на английски език- минимум средно ниво;
 • Добра компютърна грамотност- най-вече EXCEL;
 • Работоспособност, енергичност, уважение към правилата, дисциплината, реда и хигиената;
 • Иновативност и желание за усъвършенстване.

Компанията предлага:

 • Работа в компания с 30 годишна история и доказани позиции, технологично напреднала и динамично развиваща се;
 • Възможност за добра кариера, квалификация, свобода да се предлагат и реализират нови технологии, процеси, продукти и продуктови линии;
 • Добри условия на труд и високо възнаграждение.

Ако отговаряте на обявените изисквания и имате мотивация за това, ще очакваме Вашата автобиография, снимка и мотивационно писмо, в срок до 30.10.2020 г.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „КФМ” ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Форма за кандидатстване