Работник сградна поддръжка

Основни задължения:
- поддръжка на сградния фонд;
- строително-монтажни и ремонтни дейности;
- работа със строителни инструменти, уреди, механизация;
- товаро-разтоварни дейности с мотокар/газокар/електрокар;
- изпълнение на други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания:

  • Средно  или висше образование
  • Подходящ предишен опит в сферата на строителството и поддръжката
  • Добра комуникативност
  • Умения за работа в екип, отговорност

Ние предлагаме:

  • Постоянен трудов договор на 8 часов работен ден и коректни трудови отношения.

Ще очакваме Вашата автобиография и снимка. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „КФМ” ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Форма за кандидатстване