Производствен мениджър

"KФМ” ООД е една от най-прогресивно развиващите се компании в хранителната индустрия в България, в частност в месопеработвателната индустрия. От създаването си до днес компанията отстоява фирмените си ценности и принципи и предлага  на клиентите си продукти с гарантирано високо качество под търговските марки КФМ, Молерите и Чановете.

Търсим производствен мениджър, който/която да се присъедини към нашия екип и да управлява и ръководи  

Отговорности:

 • Организира, ръководи и контролира  изцяло производствената дейност на компанията;
 • Създава картите (схемите) на всички производствени процеси;
 • Следи за спазването на фирмените процедури, правилата за охрана, безопасност и хигиена;
 • Планира производството и свързаното с плана за осигуряване на необходимите трудови ресурси, суровини и материали, както и на техническата изправност на оборудването;
 • Контролира спазването и производствената и технологична дисциплина;
 • Контролира поддръжката на машини, инсталации, сграден фонд;
 • Решава всички производствени въпроси, поставя конкретни задачи и следи за изпълнението им;
 • Целепоставя, създава трудови норми (индивидуални и колективни) и отчита изпълнението им;
 • Работи за оптимизация на всички производствени разходи  и контролира системно ключовите показатели за ефективност (KPIs)

Тази работа е подходяща за Вас, ако: 

 1. Имате завършено висше образование - промишлен мениджмънт/ технология или инженерна специалност/ или друго релевантно; 
 2. Имате подходящ управленски опит на подобна позиция (за предпочитане в предприятие от хранителната промишленост);
 3. Имате опит в управление, подбор  и обучение на хора; 
 4. Познавате стандартите IFS, HACCP, ISO и сте технически образован/  вкл.имате опит в управление на ремонти/сервиз;
 5. Умеете бързо да решавате организационни и технически проблеми;
 6. Владеете английски език - писмено и говоримо,
 7. Имате отлична компютърна грамотност - MS Office, Internet;
 8. Вие сте енергичен и работоспособен и притежавате добри комуникативни умения;
 9. Отговорен сте към поставените задачи и сте ориентиран към резултати;
 10. Имате шофьорска книжка 

Форма за кандидатстване