Оперативен мениджър

"KФМ” ООД е една от най-прогресивно развиващите се компании в хранителната индустрия в  България, в частност в месопреработвателната индустрия. От създаването си до днес компанията отстоява фирмените си ценности и принципи и предлага на клиентите си продукти с гарантирано високо качество под търговските марки КФМ, Молерите и Чановете.

Търсим оперативен мениджър, директно подчинен на Изпълнителния директор, който/която да се присъедини към нашия екип и да управлява и ръководи.  

Отговорности:

 • Организира и контролира всички финансово-административни дейности на компанията;
 • Координира и контролира работата на всички отдели  –  снабдяване, производство, счетоводство, търговска администрация, технически отдел, HR;
 • Създава фирмените стандарти и процедури за работа, организира имплементирането им и контролира спазването им;
 • Работи системно за създаване и обучение на квалифициран и можещ мениджърски екип от мотивирани и креативни хора с цел дългосрочна успешна перспектива на компанията;
 • Създава правилата за организация на труда, целепоставяне и справедливо заплащане на служителите на компанията;
 • Създава правилата за охрана и вътрешен ред и контролира изпълнението им;
 • Ръководи всички дейности по дигитализация с цел постигане на максимална оптимизация на ресурсите ( вкл. необходимите дейности по актуализация на ERP);
 • Ръководи цялостната дейност по участието на компанията със собствени проекти по програмите, финасирани от фондовете на ЕО и (или) други подобни;
 • Договаря и (или) предоговаря  условията на работа с настоящи и бъдещи партньори на компанията (доставчици на стоки и услуги, клиенти, финансови институции, държавни организации и институции, др.);
 • Ръководи конкурсите за избор на изпълнители на възложените от компанията дейности и контролира работата им, както и спазването на договорите и гаранционните срокове;
 • Отговаря пряко за дейността на счетоводството и одиторите на компанията, лично контролира всички финасови отчети и резултати и в тази връзка пряко комуникира с всички финансови институции, митници и др.
 • Решава всякакви оперативни въпроси, свързани с правилното функциониране на компанията и в интерес на нейните собственици, с което доверие се ползва.

Тази работа е подходяща за Вас, ако: 

 1. Имате завършено висше образование -  финасово, икономическо, счетоводно, промишлен мениджмънт, друго релевантно;
 2. Имате подходящ опит на такава позиция (за предпочитане в предприятие от хранителната промишленост);
 3. Имате опит в управление и подбор на хора;
 4. Имате опит в работа по проекти, правилно инвестиране, изработване на бизнес планове;
 5. Вие сте динамичен, за Вас времето е най-ценната валута;
 6. Ви сте аналитичен, систематичен и ориентиран към резултата;
 7. Успявате бързо да се ориентирате в проблемни ситуации и да вземате бързи решения;
 8. Владеете свободно английски език - писмено и говоримо;
 9. Имате отлична компютърна грамотност - MS Office, Internet;
 10. Имате опит и умение за водене на преговори;Притежавате добри комуникативни умения, отговорен сте, имате шофьорска книжка.

Форма за кандидатстване