Главен счетоводител

"Карол-Фернандес мийт" ООД - лидер в производството и продажбата на месни продукти, търси да назначи:

Главен счетоводител


Основни отговорности:
• Управлява, организира и контролира счетоводната отчетност във фирмата, както и отговаря за качеството на работата на счетоводния екип;
• Отговаря за спазването на финансовите и счетоводни процедури в съответствие с българското законодателство и вътрешно-фирмените правила;
• Извършва годишно счетоводно приключване. Изготвя и предоставя текущи и годишни финансови отчети.
• Активно участва в изготвянето на управленски отчети за финансовото състояние на компанията; 
• Изготвя периодични отчети, справки и анализи към мениджмънта на компанията и собствениците;
• Осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции.
• Съдейства на специалистите в счетоводния отдел да развиват своите професионални знания, умения и компетенции за постигане на успешна професионална кариера;
• Допринася за създаването и поддържането на положителна атмосфера в екипа и дългосрочно задържане на служителите.

Ключови изисквания за изпълнение на длъжността:
• Подходящо висше образование (Счетоводство, Финанси, Финансов контрол);
• Професионален опит като главен счетоводител 
• Предишен опит в предприятие в сферата на производствена дейност се счита за предимство;
• Опит при работа с бази данни
• Отлично познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство, както и на НСФО и МСФО;
• Умение за организиране дейността на екип от професионалисти;
• Аналитично мислене и внимание към детайла;
• Ефективни комуникационни умения;
• Отговорност, почтеност, етичност, конфиденциалност;
• Способност за работа под напрежение и спазване на крайни срокове;
• Умения за решаване на възникнали въпроси и за справяне в непредвидени ситуации;
• Техническа компетенция за работа с MS Office пакет;
• Умения за работа със счетоводни софтуерни продукти и ERP системи.

Ние ви предлагаме: 

  • Коректни трудови отношения
  • Работа в млад и динамичен екип
  • Възможност за професионално развитие
  • Мотивиращо заплащане
  • Удобно работно време с почивни дни събота и неделя, както и официалните празници


Ако позицията представлява интерес за Вас, не се колебайте да изпратите подробна автобиография и мотивационно писмо .

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „КФМ” ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Форма за кандидатстване