Сертификати

Придобити сертификати от "КФМ" : 

   

ISO 22000:2005

Международно признат сертификат, гарантиращ цялостна, интегрирана система за управление на безопасността на храните, произвеждани в даденото предприятие.

ISO 22000:2005 

    

 

IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)  - МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ХРАНИТЕ.

Предназначен  за оценяване на системите на доставчиците на търговските вериги, които произвеждат под т. нар. „частни” търговски марки (рrivate labels) или марки на търговски вериги.  IFS стандартите са тези широко разпространени международно признати стандарти за одитиране, чрез които се гарантира, че IFS-сертифицираните компании могат да доставят продукти или услуги, които спазват линията на установените спецификации на техните клиенти, с цел непрекъсната безопасност на храните и качество за консуматорите.

IFS version 6

   
           

Европейски Сертификат за съответствие на продукт "Филе Елена"

Сертификатът гарантира спазването на спецификата за производство на този традиционен сушен Български деликатес, признат в Европейската общност за храна със специфично традиционен характер. 

BIOAGRIcert.

SRL

    
           

Европейски Сертификат за съответствие на продукт "Луканка Панагюрска"

Сертификатът гарантира спазването на спецификата за производство на този традиционен сушен Български деликатес, признат в Европейската общност за храна със специфично традиционен характер. 

BIOAGRIcert.

SRL

  

 

                                                    

Европейски Сертификат за съответствие на продукт "Пастърма Говежда"

Сертификатът гарантира спазването на спецификата за производство на този традиционен сушен Български деликатес, признат в Европейската общност за храна със специфично традиционен характер. 

                                                                                                                        

BIOAGRIcert.

SRL