Технически сътрудник търговска администрация

Във връзка с разширяване на търговската си дейност,  „КФМ” ООД  обявява  свободна позиция  за:   

Технически сътрудник търговска администрация


Месторабота  – гр. Благоевград (централата на фирмата)  

Отговорности: 

 • Обработка и класифициране на оперативна търговска информация;
 • Изготвяне на справки и анализи, свързани с продажбите;
 • Изготвяне на асортиментни, ценови листи и информационни материали;
 • Ежедневна комуникация с клиенти и търговци, свързана с дейността;
 • Поддържане на архив с търговски документи (договори, споразумения).

Изисквания:

 • Висше образование (за предпочитане икономическо или техническо).
 • Аналични способности и умение за обработка на данни;
 • Комуникационни качества, дипломатичност, позитивност;
 • Отлична компютърна грамотност (EXCEL на високо ниво е предимство);
 • Владеене на английски език  е предимство;
 • Проактивен подход и стремеж за развитие и усъвършенстване;
 • Референции от предишните компании са предимство.

Ние предлагаме:

 • Високо, силно мотивиращо възнаграждение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията и кариерно развитие в компания с 30 годишна история, силна вътрешнопазарна и експортна дейност и млад екип от търговци.


Моля кандидатите да изпратят  CV  и актуална снимка. На интервю ще бъдат поканени онези кандидати, които отговарят на поставените в обявата критерии.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „КФМ” ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Форма за кандидатстване