Търговски представител с мърчандайзерски функции

"Карол-Фернандес мийт" ООД - лидер в производството и продажбата на месни продукти, търси да назначи:

Търговски представител с мърчандайзерски функции

Роля на длъжността:
Отлично да е запознат със спецификата на продуктовото портфолио по отношение на съдържание, начин на съхранение, актуални цени, текущи маркетингови активности и листване на нови продукти. Отговорен за непрекъснатото поддържане на наличността, видимостта и добрия търговски вид на продуктите на компанията, както на основния рафт, така и на допълнителните излагания/ витрини/, в поверените търговски обекти. Следи за ротацията на продуктите съгласно принципа FIFO и контролира постоянно срока на годност. Проявява постоянна инициативност по-отношение на разположението и делът от рафта на продуктите на фирмата – увеличава асортимента и броя на лицата на продуктите; разполага ги на по видими места на рафта; следи за активности и действия от страна на конкуренцията, засягащи доброто позициониране на продуктите на компанията. 

Основни задължения:
- Показва, представя, запознава и подканя за продажба на продуктите на КФМ в посетените обекти;
- Професионално обгрижва и подрежда продуктите на фирмата в посетените обекти за деня;
- Осигурява наличността на 100% от разновидностите в 100% от обслужваните обекти, 100% от времето, като не допуска липса на стока или презапасяване.
- Осигурява отлично подреждане и рекламно представяне на стоките (мърчандайзинг) в търговските обекти
- Отговаря за непрекъснатото следенe на статуса на конкурентните продукти и предоставянето на тази информация веднага на регионалния мениджър за района.
- Активно участва в процеса на вземане на заявки, оказва влияние /консултира/ върху съответните управители и/или собственици на обекта с цел постигане на редовни и увеличени заявки.
- Активно съдейства за правилното приемане на стоката и при движването на документите към дистрибутора на КФМ.
-  Поддържа добри отношения с отговорниците на сектори /управителите в поверените търговски обекти/, както и с всички служители с които влиза в контакт от страна на дистрибутора.
- Явява се на работното си място на време и в добър външен вид.
- Изпълнява всички допълнителни задължения, определени от прекия ръководител.
- Екипност – работи в екип с всички свои колеги;
- Спазва указанията на лицата, на които се отчита пряко за дейността си, съгласно фирмените регулации и в съответствие с длъжностната си характеристика.
- Изпълнява съвестно и в срок всички допълнително поставени задачи от прекия ръководител;
- Изготвя седмични доклади към прекия си ръководител;

Подходящ опит:
1. Разбиране на модела на работа с клиенти от традиционната търговия
2. Познаване на пазара за бързооборотни стоки.
3. Работа с компютър (основния пакет програми).
4. Предишен oпит в работа с продукти с къс срок на годност е сериозно предимство.
5. Шофьорска книжка кат. “B” 

Специфични умения:
1. Комуникативни умения.
2. Умение за водене на преговори.
3. Високо ниво на самоконтрол и професионализъм.
4. Дисциплина и лоялност

Пакет придобивки: Твърдо възнаграждение и бонуси по бонусна схема, служебен телефон. Възможност за кариерно развитие.

Форма за кандидатстване