Търговски представител

"КФМ" ООД - лидер в производството и продажбата на месни продукти, във връзка с разширяване на дейността си, търси да назначи:

Търговски представител - гр. Велико Търново

Отговорности:

1. Развива продажбите и асортимента на фирмата в района.

2. Следи за спазването на търговската политика на фирмата.

3. Подпомага работата на дистрибуторите и развива мрежата от клиенти.

4. Договаря асортимента и позиционирането му на рафт в търг. обекти.

5.  Договаря  маркетинговите активности в поверените му клиенти/обекти.

6.  Извършва ежедневна оперативна работа  в търг. обекти, която включва:

•  Планиране

•  Правене на заявки и контрол на доставките;

•  Мърчандайзинг

•   Анализ на пазара

•   Организация и контрол в точките на продажба.

Идеалния кандидат за предлаганата от нас длъжност притежава:

1. Опит в търговията с бързооборотни стоки, минимум 1г ;

2. Познаване на района и ключовите клиенти в него

3. Умение за работа в екип

4.  Компютърна грамотност

5.  Шофьорска книжка кат.“В“

Ние предлагаме:

1.Отлично възнаграждение, лоялност и коректни трудови правоотношения;

2. Работа в утвърдена компания, с добра репутация и традиции;

3. Работа в млад екип от търговци.

Моля кандидатите да изпратят  CV  и актуална снимка. На интервю ще бъдат поканени само тези кандидати, които отговарят на поставените в обявата критерии.

Форма за кандидатстване