Старши Технолог

„Карол-Фернандес мийт" ООД – водещ производител в месната индустрия в България, търси да назначи  в производственото си предприятие в Благоевград подходящ професионалист на позиция:

СТАРШИ ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВО


Основни отговорности

1.    Планира, ръководи  и контролира производствените и технологични процеси в поверения му сектор с цел постигане на планираните количества стоки при зададените стандарти за качество;
2.    Осигурява необходимите условия за правилното протичане на производствените процеси, като планира необходимите за изпълнението им суровини, материали, човешки ресурс и оборудване;
3.    Осигурява и координира взаимодействието между отделните производствени  единици и (или) персонал;
4.    Съблюдава за спазване на всички стандарти, процедури и правила за работа;
5.    Контролира изправността и техническата поддръжка на машините и съоръженията;
6.    Контролира заетостта на работници и оборудване, създава трудови норми и контролира изпълнението и отчитането им;
7.    Работи за повишаване на ефективността на производството,  оптимизация на производствените процеси, трудовите дейности, разхода на суровини и материали;
8.    Непрекъснато работи по усъвършенстване на съществуващите и създаване на нови рецепти и продукти, следи за новостите в индустрията и ги прилага с цел постигане на по-високо качество и ефективност на продуктите на компанията.

Изискван опит:
·      Предишен опит в  предприятие за месопреработка или друго  подобно хранително производствено – минимум 2 години;
·      Опит в управление на хора;
·      Висше образование, за предпочитане УХТ- Пловдив;
·      Владеене на английски език;
·      Добра компютърна грамотност;
·      Познаване на законодателството за храните и HACCP;
·      Личностни качества : Работоспособност, енергичност, позитивизъм, уважение към  процедури, стандарти, дисциплина, ред, хигиена.
·      Иновативност и желание за усъвършенстване в кариерата.

Компанията предлага:

  • Работа в компания с 30 годишна история и доказани позиции, технологично напреднала и динамично развиваща се;
  • Възможност за добра кариера, квалификация, свобода да се предлагат и реализират нови технологии, процеси, продукти и продуктови линии;
  • Добри условия на труд и мотивиращо възнаграждение.
  • Ако  сте мотивиран и отговаряте на посочените изисквания, ще очакваме Вашето CV, снимка и мотивационно писмо в срок до 29.02.2020 г.

„КФМ” ООД се задължава да използва предоставените от Вас  лични данни  единствено за целите на този конкурс и се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под никаква форма.

Форма за кандидатстване