СТАРШИ ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВО

„Карол-Фернандес мийт" ООД - лидер в пазара на месни продукти, търси да назначи:

СТАРШИ ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВО

Основни отговорности

1. Планира, ръководи  и контролира производствените и технологични процеси в поверения му сектор.
2. Осигурява необходимите условия за правилно протичане на производствените и технологични процеси, като планира и необходимите за изпълнението на производствената програма суровини, материали и човешки ресурс.
3. Осигурява и контролира взаимодействията между отделните производствени  единици и (или) персонал.
4. Съблюдава  за спазване на всички стандарти, процедури, правилата за работа;
5. Контролира техническата поддръжка на машините и съоръженията;
6. Контролира ежедневната заетост на машините и работниците, създава трудови норми и контролира изпълнението и отчитането им.
7. Работи за повишаване на ефективността на производството-усъвършенстване и оптимизация на производствените  процеси, трудови дейности и  разхода на ресурси.

Изискван опит:

· Предишен опит в  предприятие за месопреработка или друго хранително производствено – минимум 3 години;
· Опит в управление на хора;
· Висше образование, за предпочитане Институт по хранителни технологии;
· Владеене на английски език;
· Много добра компютърна грамотност;
· Работоспособност, енергичност, уважение към стандартите, дисциплината, реда и хигиената;
· Иновативност и желание за усъвършенстване в кариерата

Компанията предлага:

  • Работа в компания с 30 годишна история и доказани позиции, технологично напреднала и динамично развиваща се;
  • Възможност за добра кариера, квалификация, свобода да се предлагат и реализират нови технологии, процеси, продукти и продуктови линии;
  • Добри условия на труд и мотивиращо възнаграждение.
  • Ако отговаряте на обявените изисквания и имате мотивация за това, ще очакваме Вашата автобиография, снимка и мотивационно писмо, в срок до 09.10.2019 г.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „КФМ” ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Форма за кандидатстване