Мениджър “Продажби Ключови клиенти”

     Във връзка със стратегията за развитие, фирма „КФМ” ООД  обявява  свободна  позиция за:

               Мениджър “Продажби  Ключови клиенти” – гр. Благоевград

                                               (Sales Executive Key Accounts)

Задължения и отговорности:

 • Системни анализи на пазара и конкуренцията  с цел правилно планиране  на продажбите, стратегията  на компанията и продуктовото портфолио;
 • Създаване на планове за продажбите. Планиране  и бюджетиране  на всички активности, свързани с постигането на поставените в плановете цели ;
 • Организация и ръководство на всички маркетингови активности в този канал;
 • Перфектен  мониторинг на провеждането на активностите;
 • Анализ на резултатите от проведените активности  и  докладването им пред ръководството на компанията;
 • Системен анализ на продажбите, изготвяне на качествени справки за тях (месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни);
 • Изготвяне на таргети за продажби и бонусни схеми  -  краткосрочни и дългосрочни, съобразно общия  план  за продажби на компанията за този пазар;
 • Мониторинг на работата на търговския екип чрез системен преглед на Докладите им и ежедневна комуникация с тях;
 • Иницииране и организиране на оперативни срещи с баерите, дискутиране на нови проекти, листване на нови продукти и други оперативни въпроси;
 • Водене на преговори със стари и нови клиенти и подписване на Договорите с тях;
 • Перфектна екипна работа с асистентите и търговския екип;
 • Контрол на  цялостния процес по обслужването на клиентите – графици за заявки и  доставки, логистиката, кредит контрол.

Изисквания:

 • Висше образование;
 • Добро познаване на  българския пазар на бързооборотни стоки и неговите исисквания и реалности;
 • Наличие на  предишен опит на пазара на бързооборотни стоки и специално в работата с Ключови Клиенти е предимство;
 • Личностни качества -  решителен, позитивен, организиран, дипломатичен, обективен, дисциплиниран, честен, добри аналитични умения;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език е предимство;
 • Шофьорска книжка категория „Б”;
 • Референции от работа в предишни компании са предимство.

Ние предлагаме:

 • Атрактивно възнаграждение
 • Бонусна схема, обвързана с постигнатите резултати
 • Служебен автомобил
 • Служебен телефон
 • Възможност за периодични обучения
 • Възможност за кариерно развитие

Моля кандидатите да изпратят  CV  и актуална снимка в срок до 16.09.2019 г. На интервю ще бъдат поканени само тези кандидати, които отговарят на поставените в обявата критерии.                                       

Форма за кандидатстване