Асистент Мениджър Ключови Клиенти

 

Във връзка със стратегията си за развитие, фирма „КФМ” ООД  обявява  свободна  позиция  за:

                Асистент Мениджър Ключови Клиенти – гр. Благоевград

Отговорности :

 • Обработка, координиране и класифициране на оперативна търговска информация;
 • Ежедневна комуникация с клиенти на фирмата и търговския екип;
 • Преглед на документи (оферти, договори, споразумения), свързани с дейността;
 • Поддържане и актуализиране на картотека и необходимите бланки за всички клиенти;
 • Изготвяне на справки и анализи, свързани с продажбите;
 • Проверка на получените фактури от клиентите;
 • Подготовка и организация  на бизнес срещи с търговския екип на фирмата.

Изисквания:

 • Перфектни комуникационни и организационни качества;
 • Умение справяне със стресови ситуации;
 • Отлична компютърна грамотност и добро владеене на Word и Excel;
 • Владеене на английски език - минимум средно ниво;
 • Проактивен подход и желание за развитие и усъвършенстване;
 • Дискретност, дипломатичност, позитивност;
 • Референции от предишните компании, в които е работил;
 • Висше образование е предимство.

Ние предлагаме:

 • Високо възнаграждение;
 • Работа в утвърдена компания, с добра репутация и традиции;
 • Работа в млад екип от търговци;
 • Възможности за развитие и кариера във всяка една административна дейност според демонстрираните умения.

Моля кандидатите да изпратят  CV  и актуална снимка. На интервю ще бъдат поканени само тези кандидати, които отговарят на поставените в обявата критерии.

 

Форма за кандидатстване